THUISKOMERTJE
Zorg aan huis

Home

Wie ben ik

Zorgsoorten

Contact

Links

financieel

financieel


Wat is de AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een (verplichte) volksverzekering tegen bepaalde ziektekosten. De verzekering geeft recht op verschillende vormen van hulp, zoals thuiszorg (waaronder verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, dagopvang), psychiatrische hulp, verpleging en verzorging in inrichtingen voor lichamelijk en geestelijke gehandicapten en in verpleeg- en verzorgingshuizen.
De hoogte van de AWBZ-premie is afhankelijk van het inkomen.

Op het moment dat u zich inschrijft voor de ziektekostenverzekering wordt u automatisch ingeschreven voor de AWBZ.
Als u Nederlander bent en in het buitenland woont, of kortgeleden weer in Nederland bent komen wonen, kunt u voor informatie het beste bij uw zorgverzekeraar terecht.
Om in aanmerking te komen voor voorzieningen uit de AWBZ is een indicatiebesluit nodig van een indicatieorgaan van het Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ. Mensen kunnen een indicatie krijgen voor één of meerdere functies: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.