THUISKOMERTJE
Zorg aan huis

Home

Wie ben ik

Zorgsoorten

Contact

Links

financieel

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Om in aanmerking te komen voor zorg moet eerst worden vastgesteld of, welk type en hoeveel zorg u nodig heeft. Dat wordt indicatiestelling genoemd. De medewerkers van het onafhankelijke CIZ verzorgen deze indicatiestelling.
Het CIZ heeft voor de indicatiestelling informatie nodig over uw situatie. Om te zorgen voor een vlotte behandeling en toekenning van zorg is het belangrijk dat u zo volledig mogelijke informatie verstrekt. Daarnaast kan het CIZ advies inwinnen bij instanties. Zo zal er ook voor de indicatiestelling voor gehandicapten meestal advies worden gevraagd aan het CIZ. Ook kan het CIZ, met uw toestemming, informatie vragen aan een behandelend arts.
Aan de hand van het onderzoek stelt het CIZ een zogenaamd indicatiebesluit vast.
In het indicatiebesluit staat altijd vermeld:
· Voor welke functies u bent geļndiceerd (bijvoorbeeld verpleging)
· Op welke hoeveelheid/klasse u recht heeft (bijvoorbeeld 1 tot 2 uur per week) .
U kunt kiezen uit zorg in natura of op een
PGB basis.